Information til nye forældre i Palnatoke

Information til nye forældre i Palnatoke

Velkommen i Palnatoke gruppe

 
 
Vi har lavet denne side, så I forældre, fra starten af, får nogle vigtige og nyttige informationer om gruppen og spejderlivet. Folderen giver jer et lille indblik i vores verden og forhåbentlig også en fornemmelse af jeres rolle som forældre.
 
Vil du indmelde dit barn kan du gør dether:    https://medlem.dds.dk/member/signup/1309 
 
Gruppen
Vi er en gruppe under Det Danske Spejderkorps (DDS). Palnatoke gruppe startede d.18. maj 1949 og har altid været en ren pigegruppe. Gruppen startede, fordi en forældre syntes, at Allerød manglede en spejdergruppe og lagde kælderrum til opstarten. I årene 1955 til 1962 byggede en gruppe forældre Svellehytten, hvor Palnatoke holder til i dag.
Der er også en ren drengegruppe (1. Lillerød) i Allerød, og vi laver jævnligt aktiviteter med drengene. Samarbejdet er gennem de senere år blevet styrket og vi afholder fx. fælles gruppesommerlejr med drengene i sommeren 2015. Vi er således forblevet en ren pigegruppe, på trods af sammenlægningen af spejderkorpsene i Danmark i 1973, hvor de fleste grupper i DDS blev lavet til blandede grupper. Vi synes selv, at det er en god idé at forblive en pigegruppe, da vi oplever, at der er mange fordele, ved at pigerne kan være sig selv og lave alle slags spejderaktiviteter uden at skulle bekymre sig om, at en dreng kunne have gjort det bedre.
Vi følger i gruppen korpsets traditionelle aldersfordeling i grene:
Mikro (6-8 år), Blåmejse (8-10 år), Spire (10-12 år), Storspejder (12-16 år), senior (16-23 år) og en gruppe ledere i alle aldre.
Vi har en gruppeledelse, som er bindeled mellem lederne i de forskellige grene.
 
 
Økonomi
Vi synes selv, at det er ikke dyrt at være spejder, men spejderlivet kræver, at man køber lidt udstyr. Ud over kontingent skal man selv købe spejderuniformen. I starten kan man låne en fra gruppen men det kommer hurtig den tidspunkt hvor man gerne vil have sin egen. En spejder får også hurtigt brug for udstyr til tur og overnatning som fx. en rygsæk, liggeunderlag og sovpose. Man behøver ikke at købe nyt - prøv fx. at spørge i gruppen om der er ældre spejdere der har udstyr til salg. 
Vi prøver altid at gøre vores ture så billige som muligt. Vores erfaring er, at man skal regne med ca. 200 kr for en weekend.

 
Forældreaktiviteter
Der er rig mulighed for at engagere sig i spejderlivet i Palnatoke. Vi har en bestyrelse bestående af forældre, ledere og unge spejdere under 23, som drøfter de ting som foregår i gruppen, og er med til at planlægge forskellige arrangementer, fx lodseddelsalg, familieweekend og hyttedage. Her er altså rig mulighed for at blive en del af jeres børns fritid. Vi vil meget gerne have forældrehjælp til vedligeholdelse af vores dejlige hytte, og holder derfor en hyttedag om året.
 
 
Spildop
Vi har en rute hos Spildopmagerne, som er kommunens genbrugsforening. Vi har brug for forældrehjælp til at køre bilen og hjælpe med indsamlingen af aviser, glas og andre genbrugsting. Gruppens økonomi og dermed en masse gode spejderoplevelser afhænger meget af de penge, vi tjener på Spildop. Alle forældre skal minimum tilmelde sig en spildoptur pr. år. Tilmelding kan ske her på vores hjemmeside (se her).
 
 
Arrangementer
Gruppen afholder forskellige fællesaktiviteter i løbet af året. Vi afholder blandt andet Tænkedag og Skt. Georgsdag, som er årlige ”spejderdage”. Spejderåret følger som regel skoleåret, så der er normalt ikke møder i ferierne. Oprykning til ny gren sker i august måned.
 
 
Lederne
Lederne i Palnatoke gruppe findes i alle aldre. Nogle er gamle spejdere, og andre er forældre. Vi kan altid bruge en hjælpende hånd med spejderarbejdet. For en ordens skyld skal det bemærkes at alle ledernes straffeattest er kontrolleret i henhold til reglerne for frivilligt arbejde med børn og unge.
 
 
Nyttige informationstilbud 
www.dds.dk Det Danske Spejderkorps’ hjemmeside
www.spejdersport.dk Butik med udstyr til spejdere