Trop

Om afdelingen

Aldersgruppe: 
12 - 16 år
Mødedag/tid: 
Torsdag kl 18.30-20.30
Ledere: 
Line H.
Sine
Lars
Sommerlejr 2011 - Flagborg med gruppe

Trop

Denne side giver en introduktion til Palnatoke Trop for forældre og spejdere. Troppen er for spejdere i alderen 12-16 år og består af 2 patruljer (Alke og Gemser).

På sigt er det meningen at patruljerne hver især afholder møde en gang om ugen, samt tager på egne patruljeture (weekendture).
Troppens PLA’er (Patruljeledere) leder patruljerne til daglig, men Staben (lederne) har det overordnede ansvar. Patruljen har kontaktpersoner i staben, som de kan gå til med evt. problemer og spørgsmål.

Forskellen på juniorgrenen og troppen

 En af de helt centrale forskelle mellem troppen og juniorgrenen er, at spejderarbejdet i troppen er organiseret i patruljer, som bliver ledet af de ældste spejdere (14-16 år). Det betyder, at der til de ugentlige møder ikke er voksne ledere tilstede. Det er en væsentlig del af vores arbejdsform at lade spejderne tage ansvar for arrangementerne. Som udgangspunkt er det derfor PL og PA, der har ansvaret for at have planlagt gode møder, men det er mindst lige så vigtigt, at den enkelte spejder tager et ansvar for, at møderne gennemføres på en god måde. PLA’erne støttes af Staben til at planlægge patruljemøderne.

Vi starter dog ud med kun at holde tropsmøder i hele september måned, for at skabe en blød overgang for de nye tropsspejdere. På denne måde kan alle (Staben, nye og gamle tropsspejdere) lære hinanden godt at kende inden vi begynder på at patruljerne selv afholder møder.

Kontakt mellem forældre/spejdere og Staben

Begge patruljer har tilknyttet kontaktpersoner fra Staben, som bistår dem i deres ugentlige planlægning. Det er disse personer, forældre og spejdere skal kontakte, hvis der er emner I ønsker at drøfte. Disse kontaktpersoner vil blive tilknyttet når patruljerne bliver dannet i slutningen af oktober.

Vi lægger stor vægt på at have en god dialog med forældre og spejdere. Vi er i sagens natur ikke tilstede på alle møder og er derfor afhængige af at blive informeret, hvis der opstår problemer. Eksempelvis vil vi gerne have at vide hvis en spejder ikke føler sig godt tilpas i en patrulje.

 

Vores råb er:

Vi er piger, vi er friske,

vi er ikke til at tæske!

Kom nu an og gi' så op!

Vi er Palnatoke TROP